Testování

Naše výrobky, respektive materiály, ze kterých naše výrobky vyrábíme, podrobujeme dlouhodobému testování. Vystavujeme materiály dlouhotrvající expozici povětrnostních vlivů, které odpovídají štředoevropským klimatickým podmínkám a následně takto získané informace vyhodnocujeme a zpracováváme. Na základě takto zíkaných zkušeností potom můžeme našim zákazníkům nabídnou zhotovení výrobku z takového materiálu, který bude nejlépe vyhovovat jejich požadavkům a který nebude zároveň zbytečně nákladný.

Sbírání zkušeností u zákazníků

S našimi zákazníky jsme zpravidla v dlouhodobém kontaktu, abychom od nich mohli čerpat zpětně informace o míře jejich spokojenosti s našimi výrobky. Tohoto postupu využíváme zpravidla u nových a nevyzkoušených postupů, které jsou vyžadovány u projektů, které nebyly dosud nikde realizovány. V takovém případě sdílíme riziko testovacího a prototypového produktu spolu se zákazníkem a v případě nedokonalostí a nedostatků jsme schopni a ochotni tyto problémy obratem vyřešit. Tím se, mimo jiné, snažíme i minimalizovat obavy zákazníků ze zhotovení potahů na jejich atypické a specifické letouny.